Press release from Companies

Publicerat: 2017-02-14 08:30:17

MedicPen AB: MedicPen tecknar distributörsavtal med Automated Security Alert, Inc i USA

USA kommer de närmsta åren bli den strategiskt viktigaste marknaden för MedicPen. För att effektivt kunna bearbeta den amerikanska marknaden har vi nu funnit den rätta distributören Automated Security Alert (ASA) som kommer att marknadsföra och sälja våra Medimi produkter.

Avtalet med Automated Security Alert omfattar distribution, service, marknadsföring och försäljningsaktiviteter av MedicPens produkter i hela USA.

Automated Security Alert är ett så kallat Assisted living företag som hjälper patienter med att speciellt utforma och övervaka säkerheten i hemmet. Detta inkluderar system som påminner och larmar, callcenter och medicinhantering för patienten.
ASA har specialiserat sig på medicinhantering och hjälper patienter hantera komplexa medicineringsscheman med hjälp av automatiserade system för medicinering. Detta är en ovärderlig hjälp för patienterna som skall ta sina mediciner vid rätt tillfälle och i rätt dos.
ASA har lång och bred erfarenhet från distribution och service av avancerad medicinteknisk utrustning.

För att lyckas på den amerikanska marknaden har vi nu fått en distributör och partner som har de rätta kunskaperna, erfarenheten och som redan har patienter i sitt befintliga nätverk som de servar idag.

”Jag är mycket nöjd med att vi har funnit en distributionspartner som passar MedicPens Medimi- produkter så väl. Medimi Smart passar perfekt till de patienter som redan finns i ASA:s nätverk och de patienter de redan servar. Medimi Pro passar till de patienter med komplexa och dyra läkemedel, ett segment som ASA håller på att utveckla.” säger MedicPens VD Anders Skarman.
Anders fortsätter ”ASA har en välutvecklad infrastruktur och redan uppbyggt callcenter där vårt helhetssystem med Medimi passar in perfekt. Detta kommer att förstärka den service de redan ger till sina patienter idag. ASA har de rätta kontakterna och kunskapen för att vi skall få ut våra produkter på den amerikanska marknaden”

Vi har nu förstärkt vår organisation med starka och välrenommerade partners i USA. Vi har en kompetent mix av Automated Security Alert Inc, CHORDAS Inc och Trial Acceleration Institute, Inc för att kunna kommersialisera våra Medimi produkter med stor framgång i USA.

För mer information kontakta

MedicPen AB (publ), CEO Anders Skarman, Gustavsgatan 24, 216 11 Malmö, Sverige Tel: +46 (0)40-100 800 eller mobil + 46 761 70 35 60. Eller besök www. medicpen.com 

Läs mer hos Cision
Läs mer om MedicPen AB