Press release from Companies

Publicerat: 2019-01-16 09:01:39

MedicPen AB: Uppdatering från MedicPen

Uppskalningen på Jylland har startat igen efter jul- och nyårsfirandet och fortskrider med mycket goda resultat. MedicPen kommer de närmaste dagarna att ha levererat fyrtio Medimi®Smart och målet att leverera totalt 100 stycken fram till månadsskiftet februari-mars ligger fast.

Danmark

Dispenseringarna hemma hos patienterna har gått utmärkt under jul- och nyårshelgen. Vi bedömer att det råder stor entusiasm och optimism i kommunerna. Det är såklart med stor tillfredsställelse vi kan konstatera att förtroendet för MedicPen och medicinhanteringssystemet är stort.

Uppskalningen tog paus under helgerna men har startat igen. Inom de närmaste dagarna kommer MedicPen att ha levererat fyrtio Medimi®Smart till de tre testkommunerna på Nordjylland och vi kommer framöver att leverera ytterligare sextio stycken fram till månadsskiftet februari-mars. Målsättningen att cirka 100 Medimi®Smart ska vara drift hemma hos patienter i februari-mars ligger fast.

Konsortiet, vilket består av MedicPen och CareConsult, har fått de två första betalningarna från TIM-kommunerna. Dels för planeringsfasen och dels för pre-testfasen. Totalt betalades 800.000 DKK ut varav 360.000 DKK tillfaller MedicPen.

Ytterligare två faser återstår i testprojektet, nämligen testfas ett och testfas två. Av den totala summan på 2 miljoner danska kronor för alla fyra faser kommer 900.000 DKK att tillfalla MedicPen exklusive gemensamma kostnader som uppskattningsvis belastar MedicPen med cirka 50.000 DKK. Fördelningen av pengar för de fyra faserna motsvarar inte den fördelning som kommer att ske från och med sommaren 2019 då en månatlig intäkt kommer att tillfalla MedicPen.

Sverige

Vi har nu startat arbetet med målsättningen att starta ett pilotprojekt i Sverige 2019. Vår bedömning är att ett pilotprojekt är en bra marknadsinvestering eftersom det har goda förutsättningar att bli uppmärksammat av svenska kommuner. Genom ett pilotprojekt ges vi möjlighet att exponera Medimi®Smart och medicinhanteringssystemet i Sverige.

Konferens arrangerad av Malmö stad

MedicPen har blivit inbjudna att delta på en konferens som arrangeras av Mamö stad den 31 januari. Temat är läkemedelsavvikelser. På konferensen kommer vi att presentera Medimi®Smart, medicinhanteringssystemet, samt våra erfarenheter från TIM-projektet på Jylland.

USA

Arbetet med att marknadsföra Medimi®Smart i USA fortgår tillsammans med vår samarbetspartner. Samarbetspartnern utgår från New York och har ett bra kontaktnät bland presumtiva partners och kunder. Bedömningen att USA kan komma att bli en mycket viktig marknad för företaget kvarstår men fokus för bolaget kommer under en tid framöver att vara Danmark och Sverige.

Hemsida och marknadskommunikation

Vi arbetar för närvarande med att ta fram en ny hemsida till MedicPen. Detta görs tillsammans med en webbyrå. Målsättningen är att den nya hemsidan lanseras i månadsskiftet januari-februari.

MedicPen har även inlett ett samarbete med en PR-konsult rörande den svenska marknaden. Målsättningen är att öka kännedomen om MedicPen bland journalister och medier och därmed öka möjligheterna att exponeras i medier.

Vi har inte för avsikt att köpa annonser under 2019. Däremot kommer bolaget att delta på mässor och konferenser i såväl Sverige som Danmark.

Internt

Internt fokuserar vi i stor utsträckning på produktion av de Medimi®Smart som ska levereras till TIM-kommunerna fram till månadsskiftet februari-mars. Därutöver arbetar vi med förberedelserna för att produktionsanpassa Medimi®Smart i syfte att drastiskt sänka produktionskostnaden inför de leveranser som kommer att ske senare.

För mer information kontakta:

MedicPen AB (publ), Fredrik Westman, VD, Zinkgatan 2, 234 35 Lomma, Sverige, + 46 738 145 215. Eller besök www.medicpen.com

Om Medicpen

MedicPen ska utveckla, tillverka och sälja produkter som underlättar för patienter att sköta sin medicinering. Produkterna bygger på MedicPens patenterade innovation om separat hantering av mediciner fram till doseringstillfället. Produkterna ligger i teknikens framkant och är utvecklade för integrering i IT-miljöer. Bolaget är noterat på Spotlight Stockmarket och har sitt säte i Lomma.Läs mer hos Cision
Läs mer om MedicPen AB