Press release from Companies

Publicerat: 2019-02-20 09:32:56

Medfield Diagnostics AB: Medfield Diagnostics AB har som projektpartner i projektet SINO-Sweden beviljats SEK 400.000 i finansiellt stöd av Vinnova.

Medfield Diagnostics AB har som projektpartner i projektet SINO-Sweden beviljats SEK 400.000 i finansiellt stöd av Vinnova. Projektet som har rubriken: Holistic and integrated emergency management using advanced technology & equipment in the event of traffic accidents (HIEM) leds av Chalmers Tekniska Högskola och professor Xiaobo Qu.

Nuvarande praxis vid olyckor saknar en helhetssyn och en integrerad metodik som samordnar alla relevanta intressenter såsom ambulans, polis, räddningstjänst, trafikoperatörer och sjukhus. Ambulansorganisationer bedömer främst reseavstånd när de väljer färdväg till sjukhus. Ingen bedömning görs av den totala trafiksituationen och moderna system för analys och dirigering som underlag för beslut om snabbaste färdväg används idag i mycket liten utsträckning.

Arbetspaket 1 i projektet kommer att ledas av Medfield Diagnostics AB och handlar om pre-hospital patientutvärdering i samband med trafikolycka. Med hjälp av MD100 ska patienters vårdbehov bedömas och sedan skall denna information kommuniceras till det mottagande akutsjukhuset. Resultatet av arbetspaketet kommer att ge Medfield möjligheter att utveckla MD100-teknologin i samverkan med projektpartners och med sjukhus i Kina.

Total budget för Medfield är SEK 900.000. Projektet kommer till huvuddel att genomföras i Kina och kommer att pågå till år 2022.

Övriga projektdeltagare är: Chalmers Tekniska Högskola, Uppsala Universitet, WSP AB, RISE Victoria, VTI, EVAM AB och FellowBot AB.

För mer information kontakta: Stefan Blomsterberg, CEO, Medfield Diagnostics AB, Tel:+46723058700, stefan.blomsterberg@medfielddiagnostics.com 

Följ oss på www.medfielddiagnostics.comLäs mer hos Cision
Läs mer om Medfield Diagnostics AB