Press release from Companies

Publicerat: 2019-12-12 21:46:36

ahaWorld AB: Kommuniké från extra bolagsstämma den 12 december 2019

Idag, den 12 december 2019, hölls extra bolagsstämma i ahaWorld AB (publ). Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades.

Beslut om riktad emission av teckningsoptioner och godkännande av överlåtelse

Stämman beslutade att inte bifalla styrelsens förslag om tilldelning av teckningsoptioner till styrelseledamöter. 

Beslut om riktad nyemission av aktier

Stämman beslutade att bifalla förslaget vilket innebär att styrelsearvoden för året 2018 kvittas mot aktier till en snittkurs under de nästföljande tio handelsdagarna. Styrelsearvoden uppgår till totalt 240 000 kr och är det belopp som kvittas mot aktier. 

För ytterligare information kontakta Erik Ahlberg, VD ahaWorld AB, +46 (0)725-03 35 35, e-post: erik.ahlberg@ahaworld.se, eller se www.ahaworld.se.

Om ahaWorld AB

Bolaget äger flera varumärken som bedriver spelverksamhet på internet.  ahaWorld AB är moderbolaget i koncernen, och grundades i slutet av 2007. Bolagets kärnverksamhet består av att via sina dotterbolag leverera den bästa spelunderhållningen på nätet. Lär känna oss: ahaworld.se - För mer information: Erik Ahlberg 072-503 35 35  erik.ahlberg@ahaworld.se - Länkar: http://www.wigetmedia.comhttp://www.mobocasino.com, http://www.swedencasino.com, http://www.homeoftheswedes.com

Läs mer hos Cision
Läs mer om ahaWorld AB