Press release from Companies

Publicerat: 2020-02-26 13:35:22

MedicPen AB: Aalborg kommun har beslutat att ingå ramavtal gällande ett nytt medicinhanteringssystem

Idag har Aalborg kommun beslutat att ingå ramavtal med konsortiet MedicCare där MedicPen ingår. Bedömningen är att flertalet av de nio TIM-kommunerna på Nordjylland kommer att ingå ramavtal med MedicCare senast 31 mars i år. Ramavtalet sträcker sig över 2 år med möjlighet till förlängning med ytterligare två år. Beslutet att ingå ramavtal med MedicCare är en viktig milstolpe för MedicPen.

Idag beslutade Aalborg kommun att ingå ramavtal med konsortiet MedicCare där MedicPen ingår. Ramavtalet sträcker sig över två år med möjlighet till förlängning med ytterligare två år. Avsikten är att implementera Medimi®Smart hos brukare i eget boende och på äldreboenden.

MedicPen bedömer att flertalet TIM-kommuner kommer att ingå ramavtal med MedicCare. TIM-projektet (Totallösning för Innovativ Medicinhantering) har pågått från slutet av 2017 och testerna avslutades i september 2019. I ett pressmeddelande den 27 januari framhåller TIM-kommunerna bland annat att Medimi®Smart och medicinhanteringssystemet kan frigöra fler händer till andra arbetsuppgifter inom äldreomsorgen och därmed bidra till att lösa problemet med bristen på omsorgspersonal.

Så här fungerar Medimi®Smart och medicinhanteringssystemet i Danmark

Mediciner packas i separata fack i kassetter på apotek för att därefter transporteras hem till brukaren och placeras i läkemedelsdispensern. Varje kassett är försedd med en QR-kod med information om läkemedel och patient. Medmi®Smart är uppkopplad mot ett övergripande vård- eller omsorgssystem varifrån information om brukarens medicinering och tidpunkt för medicinering hämtas.

När läkaren ändrar brukarens ordination hämtas denna information av Medimi®Smart automatiskt via en molntjänst och en dosförändring utförs inom ett dygn.

Läkemedelsdispensern talar om med ljus, SMS och tal när det är dags för brukaren att ta sin medicindos och med ett tryck på en knapp faller medicinerna ner i en kopp. Medimi®Smart talar också om när det är dags att ta läkemedel som inte kan förvaras i läkemedelsroboten, till exempel droppar och salvor. Så kallad behovsmedicin kan också förvaras i läkemedelsroboten, exempelvis smärtstillande tabletter. Detta innebär att brukaren själv kan ta ut behovsmedicinen, vilket bland annat innebär snabbare service till brukarna och avlastning för omsorgspersonalen. Om brukaren glömmer att ta sin medicin går larm till omsorgspersonal.

För mer information kontakta:

MedicPen AB (publ), Fredrik Westman, VD, Zinkgatan 2, 234 35 Lomma, Sverige, + 46 738 145 215. Eller besök www.medicpen.com

Om MedicPen

MedicPen utvecklar, tillverkar och säljer helhetslösningar som underlättar för patienter att sköta sin medicinering. Produkterna bygger på MedicPens patenterade innovation om separat hantering av mediciner fram till doseringstillfället. Produkterna ligger i teknikens framkant och är utvecklade för integrering i IT-miljöer. Bolaget är noterat på Spotlight Stockmarket och har sitt säte i Lomma.

Läs mer hos Cision
Läs mer om MedicPen AB