Press release from Companies

Publicerat: 2022-12-08 14:59:40

Railway Metrics and Dynamics Sweden AB: Lyckat test med backkamera för tåg

Railway Metrics and Dynamics AB har idag genomfört ett lyckat utvärderingstest av en backkamera, en viktig pusselbit i bolagets realtidsbaserade asset management-system.

– Vi har tagit fram en unik kamera som enkelt kan appliceras av lokföraren när tåget behöver backa, berättar Jan Lindqvist, vd Railway Metrics and Dynamics AB.

Kameran använder sig av toppmodern WebRTC-teknik, vilket möjliggör videoöverföring i nära nog realtid så länge det finns en uppkoppling. Tekniken är tillgänglig i alla moderna webbläsare samt i inhemska klienter för alla större plattformar. WebRTC stöds av bland annat Apple, Google, Microsoft och Mozilla. Backkameran drivs med batterier och enheten kan enkelt laddas av lokföraren i hytten när den inte används.

Utmaningen med att utveckla backkameran har varit att få bort fördröjningen i överföringen av bild från enheten till dashboarden i lokförarhytten.

– Vi har idag ingen fördröjning som påverkar säkerheten. Lokföraren ser direkt på dashboarden vad som händer bakom tåget när det backar. Det som är unikt är att också trafikledningen eller andra som behöver se bilderna kommer åt dem samtidigt från en annan plats via vår dashboard, säger Jan Lindqvist, vd.

Efter dagens tester, som gjordes på ett riktigt tåg för att hitta förbättringspunkter, ska bolaget nu ta tillbaka testet till sitt labb och bygga två testkameror som kommer att rulla med ett godståg i linjetrafik.

– Vi räknar med att kunna serietillverka kamerorna inom tre till fyra månader om inget oförutsett händer, säger Jan Lindqvist.

Fördelarna för järnvägsföretagen är flera. Först och främst är det en fråga om säkerhet, då de slipper ha en extra person som signalgivare oskyddad längst bak på tåget. En annan fördel är att alla backningar med tåget kan lagras så länge som kunden önskar, om det skulle hända något som behöver utredas. Att använda en backkamera istället för en personalresurs är också en stor besparing för järnvägsföretaget. I princip halveras personalbehovet ute i spår.

– Potentialen för backkameran är mycket stor. De flesta järnvägsföretag har behov av en sådan här lösning, säger Jan Lindqvist.

För mer information, vänligen kontakta:

Jan Lindqvist, VD
Telefon: +46 (0)70-587 76 26
E-mail:
jan.lindqvist@railwaymetrics.com

Railway Metrics and Dynamics AB är ett svenskt IT-bolag som utvecklar och säljer en systemplattform för analys och övervakning av transport och infrastruktur i realtid. Plattformen består av ett moln- och realtidsbaserat system med patenterad teknik, baserad på avancerade algoritmer och artificiell intelligens, för förvaltning av tillgångar (så kallad ’asset manage­ment’). Inledningsvis har Bolaget valt att fokusera på järnvägsin­dustrin, såsom lok, tågvagnar, räls och annan järnvägsinfrastruk­tur, men RMD:s system kan med fördel användas inom övriga transport- och infrastrukturmarknader, inklusive byggmarkna­den samt humanmarknaden. För järnvägsin­dustrins aktörer gör Bolagets system det möjligt att bedriva trans­port med ökad effektivitet, säkerhet, punktlighet och lönsamhet.

Läs mer om Railway Metrics and Dynamics här: https://railwaymetrics.com

Läs mer hos Cision
Läs mer om Railway Metrics and Dynamics Sweden AB