Press release from Companies

Publicerat: 2023-08-15 13:04:37

Medfield Diagnostics AB: Bevis för att MD100 Strokefinder fungerar i ambulansmiljö samlas in i Australien

Medfield Diagnostics AB, John Hunter Hospital, New South Wales Ambulance Service och Stroke Alliance har nu inkluderat de första patienterna i en ambulansstudie med MD100 Strokefinder.

Paramedic Immediate Care Units (PICU) från New South Wales Ambulance Service ska med hjälp av MD100 Strokefinder bedöma 100 patienter i samband med larm om en misstänkt stroke. 500 historiska data ska utgöra kontrollgrupp.

Resultaten från studien kommer att användas för att se hur många fler patienter som inom 60 minuter från strokelarm genomgår en undersökning på sjukhus i jämförelse med kontrollgruppen. Fokus för studien är att utvärdera flertalet möjligheter att effektivisera den akuta strokevårdsprocessen. Man kommer också utvärdera själva handhavandet av MD100 Strokefinder i ambulansmiljön.

Kliniska data från studien kommer att användas för prestandautveckling av algoritmerna. Kliniska bevis från studien kommer att användas för att visa att MD100 Strokefinder är effektiv och förbättrar vårdprocessen. En snabbare diagnos och kortare tid till behandling kommer också kunna spara stora kostnader för sjukvården och patienterna. Studien är därför viktig för att stärka bolagets kommersiella utveckling.

Tiden från första symptom på stroke till att patienten får behandling kan vara helt avgörande för om patienten kan återfå full funktionalitet och återgå till ett normalt liv. Forskningen visar att strokebehandlingen är mest effektiv om den genomförs inom 60 minuter från första symptom. Pre-hospitala stroke sjukvården i världen har därför ett fokus på att effektivisera den akuta strokevårdsprocessen.

Medfield Diagnostics AB är stolta och nöjda med det fortsatta utökade samarbetet med teamet i Newcastle och ser fram emot resultaten från studien.

För mer information kontakta:

Stefan Blomsterberg, CEO, Medfield Diagnostics AB, Tel:+4631160668, stefan.blomsterberg@medfielddiagnostics.com

Medfield Diagnostics har som mål att underlätta diagnostiseringen av stroke och huvudtrauma. Om man på ett tidigt stadium kan avgöra om patienten har en stroke eller inte, skulle behandlingsprocessen kunna påskyndas och rätt behandling sättas in betydligt tidigare än idag. Därigenom kan det elimineras mycket lidande hos drabbade patienter och det skulle kunna sparas mycket stora vård- och rehabiliteringskostnader för samhället.

Läs mer hos Cision
Läs mer om Medfield Diagnostics AB