Hem

Publicerat: 2021-02-26 08:27:12

Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Finwire Disclaimer


Finwire om Bodyflight: Bodyflight minskar omsättning men förbättrar resultatet

Upplevelsebolaget Bodyflight minskade omsättningen men förbättrade resultatet i det fjärde kvartalet.

Omsättningen sjönk 30,8 procent till 7,2 miljoner kronor (10,4).

Rörelseresultatet blev 1,5 miljoner kronor (-19,2), med en rörelsemarginal på 20,8 procent.

Resultatet före skatt var 1,1 miljoner kronor (-19,7). Resultatet efter skatt blev 1,1 miljoner kronor (-15,7). Resultat per aktie hamnade på 0,09 kronor (-1,26). Under fjolåret ingår en stor avskrivning om 21,4 miljoner kronor. I år är den posten 0,7 miljoner kronor.

Ingen utdelning föreslås.

"Vi går in i 2021 med höga förväntningar om att få bukt med covid-19 och påbörja vår återhämtning. Vi ser flera glädjande tecken att vi går ljusare tider till mötes", skriver bolagets nya vd Nicklas Lundin i rapporten.

Bodyflight-chefen skriver att besparingsprogrammet som företaget drivit fick full effekt under det fjärde kvartalet. Det gör att bolaget går in i 2021 med en rejält mindre kostnadsmassa.


Bodyflight, Mkr Q4-2020 Q4-2019 Förändring
Nettoomsättning 7,2 10,4 -30,8%
Rörelseresultat 1,5 -19,2
Rörelsemarginal 20,8%
Resultat före skatt 1,1 -19,7
Nettoresultat 1,1 -15,7
Resultat per aktie, kronor 0,09 -1,26
Utdelning per aktie, kronor 0

Läs mer om Bodyflight