Hem

Publicerat: 2021-11-26 08:29:29

Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Finwire Disclaimer


Finwire om Bodyflight: Bodyflight ökar omsättning under tredje kvartalet

Upplevelsebolaget Bodyflight redovisar ökande omsättning under tredje kvartalet jämfört med samma period året innan. Rörelsevinsten var oförändrad.

Omsättningen steg 40,4 procent till 6,6 miljoner kronor (4,7).

Rörelseresultatet blev 0,8 miljoner kronor (0,8), med en rörelsemarginal på 12,1 procent (17,0). Borträknat omställningsstöd var siffrorna 0,6 miljoner kronor (0), vilket innebär att bolaget gjort en återhämtning från 2020.

Resultatet före skatt var 0,4 miljoner kronor (0,3).

Resultatet efter skatt blev 0,5 miljoner kronor (0,3), en ökning med 66,7 procent mot föregående år.

Resultat per aktie hamnade på 0,04 kronor (0,02), vilket innebär en ökning med 100,0 procent mot föregående år.

"Den största händelsen under perioden har tveklöst varit den gradvisa öppningen av Sverige. Som bolag har det påverkat Bodyflight på ett positivt sätt eftersom människor rör sig ute och umgås på ett friare sätt. Många kunder som har köpt eller fått presentkort i gåva har nu hittat tillbaka till Bodyflight", kommenterar vd Micha Velasco.

Vidare bedömer bolaget att de nya föreslagna reglerna om covidpass inte påverkar bolaget negativt.

Bodyflightchefen kommenterar även utsikterna.

"I takt med att båda vindtunnlarna har öppnat upp sju dagar i veckan har vi återanställt samt nyanställt personal. /.../ Arbetet med att förstärka de digitala kanalerna fortgår och visar lovande resultat. Det digitala arbetet bedöms som fortsatt viktigt för att driva en lönsam digital affär. En ny hemsida och ett nytt bokningssystem håller på att tas fram vilket kommer att ge en bättre kundresa med ökad konvertering och försäljning framöver."

Bolaget har under hösten intensifierat sitt arbete för att att nu ut till friskvårdsmarknaden, något som uppges börja ge resultat.


Bodyflight, Mkr Q3-2021 Q3-2020 Förändring
Nettoomsättning 6,6 4,7 40,4%
Rörelseresultat 0,8 0,8 0,0%
Rörelsemarginal 12,1% 17,0%
Resultat före skatt 0,4 0,3 33,3%
Nettoresultat 0,5 0,3 66,7%
Resultat per aktie, kronor 0,04 0,02 100,0%

Läs mer om Bodyflight