Hem

Publicerat: 2022-06-07 09:29:03

Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Finwire Disclaimer


Finwire om Carbiotix AB: Carbiotix företrädesemission tecknades till 80 procent

Forskningsbolaget Carbiotix företrädesemission av units tecknades till cirka 80 procent, vilket tillför bolaget 16 miljoner kronor före emissionskostnader. Det framgår av ett pressmeddelande.

Emissionen tecknades till cirka 42 procent med stöd av uniträtter och cirka 26 procent utan stöd av uniträtter. Cirka 12 procent av teckningen avser garantiåtaganden som aktiveras.

Emissionen var på förhand säkrad till 80 procent genom teckningsförbindelser och garantiåtaganden. Teckningsförbindelserna i emission uppgick till cirka 6,83 miljoner kronor, medan cirka 2,3 miljoner kronor tillkom genom garantiåtaganden.

Utspädningseffekten från emissionen är cirka 14 procent.

Carbiotix planerar använda emissionslikviden till att finansiera sina aktiviteter för att uppnå
framtida målsättningar. Detta avser i första hand uppstart och uppskalning av bolagets första produktionsanläggning i Bjuv, samt påbörjandet och tillväxten av produktförsäljningen.

Läs mer om Carbiotix AB