Hem

Publicerat: 2022-10-31 12:19:18

Everysport Media Group: Mediadelen fortsätter att leverera medan padeln tynger - Penser

Mediadelen fortsätter att gå bra medan padeln tynger

Nettoomsättningen var oförändrad jämfört med samma kvartal förra året och uppgick till 43 mkr. EBITDA blev lägre y/y på 3,2 mkr (6,6) där den negativa förändringen berodde på minskade annonsintäkter och lönsamhetsproblem inom padelverksamheten. Everysport Media, som står för 72% av omsättningen, växte med 6,5% och har fler prenumeranter än någonsin. Annonsmarknaden utvecklades bättre i slutet av kvartalet och prishöjningar har genomförs. Eliteprospects fortsätter att leverera och växte hela 41%. Omsättningen i Every Padel minskade med 14% y/y. ESMG fortsätter att strategiskt utvärdera portföljen av padelanläggningar och sparpaketet exekveras enligt plan.


Länk till analysen

Läs mer om Everysport Group AB