Hem

Publicerat: 2022-11-23 09:08:35

Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Finwire Disclaimer


Finwire om Genetic Analysis AS: Mangold sänker Genetic Analytics riktkurs till 4,5 kronor (5,3)

Norska diagnostikbolaget Genetic Analysis försäljning kommer ta ett kliv uppåt under 2023, skriver Mangold i en uppdragsanalys. Analysfirman sänker riktkursen till 4,5 norska kronor (5,3).

"Under 2023 väntar vi oss att försäljningen tar fart. Bolaget har tillräcklig kassa för att genomföra tänkt kommersialisering under 2023 men kommer att skjuta utvecklingsprojekt framåt i tiden", skriver Mangold i en kommentar.

Det finns potential för Genetic på den amerikanska marknaden efter att fler distributörer och avtal kommit på plats, skriver Mangold.

Mangold bedömer även att Genetic kommer behöva ta in nytt kapital under kommande år.

"Bolagets teckningsoptioner inbringade inget nytt kapital vilket gör att vi bedömer att bolaget behöver ett kapitaltillskott för att ta bolaget till lönsamhet. Det väntas ske under 2023."

Läs mer om Genetic Analysis AS