Hem

Publicerat: 2023-09-12 11:25:13

Aktieanalys på Carbiotix: Ökad intäktsdiversifiering skapar värde - Analyst Group

Genom en förbättrad produktionsprocess av Carbiotix AB:s (”Carbiotix” eller Bolaget”) prebiotiska fiber CarbiAXOS, vilken bl.a. innebär en mer effektiv och säker produkt samt en ökad lämplighet att använda fibret som en kosmetisk ingrediens, i kombination med ett avtal med ett globalt bolag för utveckling av synbiotika, har Carbiotix ökat antalet intäktsben att stå på. Ett GRAS SA-godkännande estimeras under Q4-23 för Carbi-AXOS, där en snabbare kommersialisering väntas givet att Bolaget har bearbetat marknaden med Pre sales-aktiviteter. Baserat på en estimerad nettoomsättning om ca 31 MSEK för helåret 2025, en applicerad P/S-multipel om 3,5x, samt en diskonteringsränta om 12 %, resulterar det i ett nuvärde per aktie om 4,3 kr (8,0) i ett Base scenario.

Länk till analysen

Läs mer om Carbiotix AB