Hem

Press release from Companies

Publicerat: 2018-06-18 17:17:28

Absolicon Solar Collector AB: Ytterligare 1,9 miljoner till Absolicons forskning och utveckling

Energimyndigheten satsar 1,9 miljoner på att ge Absolicons solfångarfält ökat energiutbyte och sänkta installationskostnader. Projektet sträcker sig från juni 2018 till april 2021 och stödet från Energimyndigheten täcker 45% av Absolicons kostnader.


Solvärme hjälper Europas städer avveckla kol och gas

I takt med att fossila bränslen upphör användas för fjärrvärmenät och industrier kommer koncentrerande solfångare i stora fält att få allt större betydelse. I Österrike har t.ex. staden Graz ett projekt där man planerar enorma fält på tillsammans 500 000 m2 solfångare för att ersätta stadens åldrande kolpanna.

Utveckling av solfångarfälten

Solfångaren T160 har världens högst uppmäta optiska verkningsgrad för små paraboliska tråg i kommersiell produktion. Nu skall Absolicon optimera hur solfångarfälten fungerar. Med bra utformning kan kostnaderna minska och energiutbytet öka ordentligt.

-          För att vara ledande inom solenergibranschen är det avgörande att satsa på forskning och utveckling, säger Olle Olsson, ordförande i Absolicon och som tillförordnad forskningsledare utvecklat projektet.

Kombination av plana och koncentrerande solfångare

Ett utvecklingsområde är att kombinera plana solfångare och koncentratorer i samma fält, till exempel i ett fjärrvärmenät som behöver högre temperaturer än vad de plana solfångarna klarar av. Då kan man använda traditionella plana solfångare för att förvärma till 75 grader och sedan använda Absolicons T160 för att höja temperaturen till 95 grader.

Energimyndigheten bedömer att projektaktiviteterna utgör experimentell utveckling, vilket för ett mindre bolag berättigar till en stödnivå om 45 % av företagets stödberättigande kostnader. Projektet är på totalt 4 251 800 kr där Energimyndigheten bidrar med 1 913 310 kr.

Pågående solenergiprojekt med offentlig finansiering

Absolicon bedriver sedan tidigare ett projekt om optik och modeller för koncentrerande solfångare med 3,9 miljoner kronor i finansiering av Energimyndigheten och beviljades i förra veckan 2 miljoner kronor till industriell forskning från det regionala strukturfondsprogrammet Mellersta Norrland i ett samarbete med Höga Kusten Industrigrupp.Joakim Byström vd Absolicon Solar Collector AB
E-post: joakim@absolicon.com
tel: 070-2976130

Denna information är sådan information som Absolicon Solar Collector AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 18 juni 2018.


Absolicon är ett börsnoterat svenskt solenergiföretag, specialiserat på koncentrerad solvärme. Solfångaren T160 arbetar upp till 160°C och har den högsta optiska verkningsgraden som någonsin uppmätts för ett kommersiellt tillgängligt litet paraboliskt tråg. Efter att ha uppnått banbrytande prestanda bygger nu Absolicon två robotiserade produktionslinor, en i Sverige och en i Kina som kommer att producera en 5,5 m2 solfångare var sjätte minut. Företaget kombinerar solenergiforskning med försäljning av solfångarfält till industrier som behöver hetta och ånga samt kompletta robotiserade produktionslinor för T160.

Läs mer hos Cision
Läs mer om Absolicon Solar Collector AB