Nyheter | Spotlight
Hem

Press release from Companies

Publicerat: 2019-03-11 10:53:08

Compare-IT Nordic AB: Compare-IT stärker erbjudandet ytterligare

Nu tar Compare-IT nästa steg i utvecklingen av trådlös komplettering. 

Projektet innebär att vårt koncept blir starkare och mer komplett. Både befintliga och nya kunder kommer enkelt att kunna komplettera sina anläggningar trådlöst på en annan nivå än idag. Projektet lägger också grunden till ett utökat tjänsteutbud som kommer att stärka den digitala affären. Denna utveckling innebär dessutom att vi kan erbjuda vårt koncept till både nyproduktion och befintliga fastigheter, vilket stärker vårt erbjudande och svarar upp till de önskemål vi möter från många av de bostadsutvecklare och husproducenter, med både nytt och befintligt fastighetsbestånd, som vi har dialog med.

Planerad lansering är månadsskiftet maj/juni 2019. Projektet kommer att utföras tillsammans med vår samarbetspartner Softhouse AB, som via sitt systerbolag Softhouse Invest investerat i Compare-IT.

Compare-IT:s smarta hem lösning har sedan tidigare stöd för styrning av Philips Hue- och IKEA trådfrilampor.

För ytterligare information

Kerstin Lindqvist Toms

VD, Compare-IT Nordic AB                                      

Telefon: 0733-190 630                                             

E-post: kerstin@compare-it.se

Jeanette Andersson

Ordförande, Compare-IT Nordic AB

Telefon: 0733-181 982

E-post: jeanette@compare-it.se

Om Softhouse

Softhouse Consulting är ledande i Sverige inom agil mjukvaruutveckling. Vi bidrar till att digitalisera Sverige och utvecklar såväl människor, verksamheter som produkter. Samtidigt investerar systerföretaget Softhouse Invest i idéer och företag som ser värdet av en partner som skapar affärsnytta och som har ledartröjan när det gäller hantverket mjukvara. Tillsammans bildar de två systerföretagen Softhouse Nordic - en unik hybrid av investment- och mjukvaruhus. Bolaget startades 1996 och sysselsätter idag ca 300 medarbetare i Stockholm, Malmö, Karlskrona, Växjö, Helsingborg och Sarajevo. Bolaget är delägare i en handfull mycket spännande produkt- och tjänsteföretag – alla med mjukvara som en bärande del av verksamheten. Softhouse är ett privatägt icke noterat svenskt företag, som nu lyckats kombinera tillväxt och lönsamhet över 20 år i rad.         För mer information se www.softhouse.se

Om Compare-IT

Compare-IT är ett svenskt teknikbolag med lång erfarenhet inom byggnadsautomation och lösningar för smarta hem. Compare-IT:s har utvecklat förprogrammerade styrsystem för smarta hem och kommersiella fastigheter som kan levereras som smarta elcentraler. Just att de är paketerade sänker installationskostnaderna väsentligt relativt andra professionella alternativ, som kräver omfattande kunskaper hos installatören och tidskrävande programmering i samband med driftsättning. Compare-IT har gjort smarta hem lösningar tillgängliga för alla på ett helt nytt sätt än tidigare. Compare-IT kombinerar en robust fast installation med trådlös komplettering för flexibilitet med en användarvänlig molnplattform för framtidssäker integration av ny funktionalitet. För mer information se www.compare-it-se 

Denna information är sådan information som Compare-IT Nordic AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom Kerstin Lindqvist Toms försorg, för offentliggörande den 11 mars 2019.Läs mer hos Cision
Läs mer om Compare-IT Nordic AB