Hem

Reports

Publicerat: 2019-11-28 08:30:00

Bodyflight: Delårsrapport (Q3) juli - september 2019

Koncernens finansiella utveckling under juli – september 2019

• Nettoomsättningen uppgick under det tredje kvartalet till 7 929 tkr.

• Rörelseresultatet för perioden uppgick till + 1 146 tkr.

• Resultat efter skatt uppgick till + 587 tkr.

• Resultat per aktie efter skatt är + 0,05 kr.


Koncernens finansiella utveckling under januari – september 2019

• Nettoomsättningen för perioden uppgick till 21 100 tkr.

• Rörelseresultatet för perioden uppgick till + 1 349 tkr.

• Resultat efter skatt uppgick till + 148 tkr.

• Resultat per aktie efter skatt är +0,01 kr.

VD har ordet

Tredje kvartalet 2019 ökade koncernens omsättning med 67,8 %, till 7929 tkr, jämfört med samma period föregående år. Rörelseresultatet för tredje kvartalet förbättras med 413 tkr till 1146 tkr jämfört med tredje kvartalet 2018. Fortfarande tyngs resultatet av kostnader kopplat till byggnationen och uppstarten i både Göteborg och FMJ.

Mottagande i Göteborg är fortsatt gott och vi satsar under hösten på att göra varumärket än mer känt i Västsverige med hjälp av lokal press, radioreklam och fortsatt reklam på bussarna. Gruppen fallskärmshoppare är över förväntan och intresset från våra grannländer Norge och Danmark är fortsatt stort. Tunnelns kvalitet och vår prisnivå är det som attraherar. Vi ser fram emot att vara med och arrangera SM i Göteborg under marsmånad 2020.

Jag kommer tillsammans med min personal att fokusera på att fortsätta utveckla verksamheter och fokusera på försäljning, kundupplevelse samt att vår underbara personal fortsätter leverera kundupplevelser i världsklass.

FMJ, byggnationen av en längre skjutbana fortsätter enligt plan. Vi har fortsatt ett flertal kontakter med myndigheter, skytteklubbar och säkerhetsföretag om köp av större mängd träningstid. Vissa av dem har redan provskjutit banan medan dialogen precis börjat med andra. Flödet av förstagångsskyttar/upplevelsekunder från Live it är stigande och även här tror jag vi kommer få se en kraftigt ökad aktivitet framåt vintern.

Sammantaget känns det oerhört skönt att verksamheterna i både Göteborg och FMJ nu är igång och bidrar till koncernens affär. Vår tunnel i Stockholm fortsätter att leverera fina kundupplevelser med nöjda kunder som rekommenderar oss till vänner och bekanta. Även om vägen dit blev onödigt krokig har vi gjort det vi sagt vi skulle göra. Vi har nu de två högsta vindtunnlarna i världen och snart två skjutbanor av rang. Jag ser fram emot våra två bästa månader på året med Black Friday-kampanjer samt julklappsracet. Det finns inget roligare än att ge bort en fantastisk upplevelse och även vara med och dela den med nära och kära!

Anders Eriksson, tf VD

För fullständig rapport se bifogad fil

För frågor om rapporten eller Bodyflight, vänligen kontakta: 

Anders Eriksson, tf VD

Telefon: +46 708 86 43 64

www.bodyflight.se 

Om Bodyflight

Bodyflight är ett upplevelsebolag grundat 2014 av fallskärmsentusiaster i Stockholm. Tillsammans har teamet bakom Bodyflight lyckats konvertera Pripps gamla mälteri i Bromma till att bli Sveriges första vertikala, frifallande vindtunnel för nöjes- och tävlingsflygning. Konstruktionen är bolagets egen, från den tekniska lösningen till utformningen av den recirkulerande luftkanalen. Sammantaget mäter flygkammaren 23 meter i höjd vilket gör bolagets vindtunnel till världens högsta. Bodyflights övergripande strategi är att växa och skapa upplevelsecenter för utmanande och adrenalinstinna aktiviteter med en vindtunnel som huvudaktivitet varje center. Bodyflight expanderar nu sin verksamhet med en vindtunnel belägen vid Säve flygplats i Göteborg. Den nya vindtunneln är världens högsta och har en flyghöjd på 24 meter. Läs mer om Bodyflight på www.bodyflight.se. 

Läs mer hos Cision
Läs mer om Bodyflight