Hem

Press release from Companies

Publicerat: 2020-01-17 19:48:22

Bodyflight: Extra bolagstämma i Skjutbana i Stockholm AB

Idag har det hållits en extra bolagstämma i Skjutbana i Stockholm AB, där Bodyflight Sweden har ett ägande om 51 procent av aktierna.

Stämman beslutade att ge styrelsen i bolaget bemyndiganden att genomföra en nyemission om maximalt  150000 nya aktier.

Skjutbanan har en väl fungerande skjutbana för eventskytte och bygger dessutom ytterligare en inomhusskjutbana om 50 meter. Byggnationen är klar inom en månad, men har blivit dyrare än beräknat och själva byggtiden har dragit ut på tiden. Därför har bolaget beslutat om en kontrollbalansräkning samt att ta in nya pengar och även kvitta fodringar i en emission.

Bodyflight kommer att kvitta fodringar i emissionen för ca 250.000 kr.

Anders Eriksson, tf VD Bodyflight

0708864364

Läs mer hos Cision
Läs mer om Bodyflight