Hem

Press release from Companies

Publicerat: 2020-12-07 09:58:06

Bodyflight: Bodyflight Friskvårdsberättigande

Bodyflight har erhålit friskvårdsbidragsstatus av Skatteverket efter ansökan om det. Bolaget har sökt om att sin motionsform skall utgöra en motionsform som berättigar till friskvårdsbidrag av arbetsgivare, och nu erhållit positivt svar.

Friskvårdsbidrag, upp till 5000 kr/år och anställd, får andvändas till enklare motionsformer. Det viktiga är att alla anställda erbjuds bidraget och till samma summa. Tidigare har Bodyflight inte varit en motionsform där man kunnat få detta bidrag. 

En dom i högsta förvaltningsdomsolen i somras öppnade upp för nya tolkningar. Bolget har därför under hösten åter igen sökt om att få kunna räknas som en motionsform som berättigar till friskvårdsbidragsstatus. Skatteverket har nu beslutat att Bodyflight är en motionsform som nu ingår i de motionsformer som erhåller friksvårdsbidrag.

"Till att börja med kommer vi erbjuda alla våra paket till kunder som vill utnyttja sitt friskvårdsbidrag. Vi tittar även på att skapa nya former av instegsprodukter till att bli motionsflygare" säger VD Anders Eriksson.

Anders Eriksson, VD

Telefon: +46 708 864 364

E-post: anders.eriksson@bodyflight.se

www.bodyflight.se

Om Bodyflight

Bodyflight är ett upplevelsebolag grundat 2014 av fallskärmsentusiaster i Stockholm. Tillsammans har teamet bakom Bodyflight lyckats konvertera Pripps gamla mälteri i Bromma till att bli Sveriges första vertikala, frifallande vindtunnel för nöjes- och tävlingsflygning. Konstruktionen är bolagets egen, från den tekniska lösningen till utformningen av den recirkulerande luftkanalen. Sammantaget mäter flygkammaren 23 meter i höjd vilket gör bolagets vindtunnel till världens högsta. Bodyflights övergripande strategi är att växa och skapa upplevelsecenter för utmanande och adrenalinstinna aktiviteter med en vindtunnel som huvudaktivitet varje center. Bodyflight expanderar nu sin verksamhet med en vindtunnel belägen vid Säve flygplats i Göteborg. Den nya vindtunneln är världens högsta och har en flyghöjd på 24 meter. Läs mer om Bodyflight på www.bodyflight.se. 

Läs mer hos Cision
Läs mer om Bodyflight

Prenumeration