Press release from Companies

Publicerat: 2020-12-18 11:23:08

Compare-IT Nordic AB: Order från Heimstaden på Smart Homeline

Compare-IT har fått order på resterande del avseende system till pilotprojektet i Heimstadens utvalda fastighet i Malmö-området. Totalt ordervärde 136 tkr, varav drygt 110 tkr utgör senaste ordern. 

Som tidigare kommunicerats har Heimstaden och Compare-IT tecknat ett leveransavtal avseende ett pilotprojekt. Projektet genomförs på en av Heimstadens utvalda fastigheter i Malmö-trakten. Det är Compare-ITs första projektleverans till en befintlig hyresfastighet och produkterna som levereras är produktserien Smart Homeline.

För ytterligare information

Kerstin Lindqvist Toms

VD, Compare-IT Nordic AB                                      

Telefon: 0733-190 630                                             

E-post: kerstin@compare-it.se

 

Om Compare-IT

Compare-IT är ett svenskt teknikbolag med lång erfarenhet inom byggnadsautomation och lösningar för smarta hem. Compare-IT:s har utvecklat förprogrammerade styrsystem för smarta hem och kommersiella fastigheter som kan levereras som smarta elcentraler. Just att de är paketerade sänker installationskostnaderna väsentligt relativt andra professionella alternativ, som kräver omfattande kunskaper hos installatören och tidskrävande programmering i samband med driftsättning. Compare-IT har gjort smarta hem lösningar tillgängliga för alla på ett helt nytt sätt än tidigare. Compare-IT kombinerar en robust fast installation med trådlös komplettering för flexibilitet med en användarvänlig molnplattform för framtidssäker integration av ny funktionalitet. För mer information se www.compare-it-se

Om Heimstaden

Heimstaden är ett ledande fastighetsbolag i Europa med fokus på att förvärva, förädla, utveckla och förvalta bostäder och lokaler. Heimstaden har ca 97 800 lägenheter och ett fastighetsvärde om ca 131 mdkr värde. Heimstadens preferensaktie är noterad på Nasdaq First North. Huvudkontoret är placerat i Malmö. För mer information se www.heimstaden.com

Denna information är sådan information som Compare-IT Nordic AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 18 december 2020.

Läs mer hos Cision
Läs mer om Compare-IT Nordic AB