Hem

Press release from Companies

Publicerat: 2021-11-22 10:44:35

Bodyflight: Bodyflight ökar återigen sitt CHR-index

För tredje året i rad ökar Bodyflight sitt CHR-index. Bodyflight har genomfört sin årliga kartläggning av medarbetarnas och organisationens hälsa under november. Resultatet ökar till ett index om 106. 

CHR står för Corporate Health Report och undersökningen ger bolaget en möjlighet att kartlägga organisatorisk hälsa, arbetsmiljö och medicinsk hälsa. Bodyflight använder Wingspan för sin medarbetarundersökning. Undersökningen sker digitalt och riktas till medarbetare på Bodyflight. 

Den årliga CHR-kartläggningen visar att Bodyflights medarbetare mår bra. Efter snart två år av pandemi är det extra viktigt att se till att medarbetarna har en hälsosam och välmående arbetsplats. De flesta av parametrarna ligger i paritet eller över tidigare års resultat. Resultatet i år var ett CHR-index om 106.

"Vi har otroligt engagerade och kunniga medarbetare och det är viktigt att de trivs och mår bra. Vi strävar efter att vara en av Sveriges bästa arbetsplatser. Arbetet med vår arbetsmiljö ger resultat och är ständigt pågående, säger VD Micha Velasco." 

Micha Velasco, VD

Telefon: +46 701072444
E-post: micha.velasco@bodyflight.se

www.bodyflight.se
 

Om Bodyflight

Bodyflight är ett upplevelsebolag som äger och driftar Sveriges två enda vindtunnlar för fallskärmshoppning inomhus. En vindtunnel finns i Säve, Göteborg och en i Bromma, Stockholm. Numera är Bodyflight ett bolag, ett varumärke och en självständig idrott där ett flertal SM-tävlingar har hållts. Sedan 2020 har Bodyflight status som friskvårdsberättigad aktivitet vilket innebär att Bodyflights samtliga upplevelser berättigar till friskvårdspeng. Bodyflights mål är att växa bolaget genom breddning av utbudet och ökad lönsamhet. 

Läs mer om Bodyflight på www.bodyflight.se
 

Läs mer hos Cision
Läs mer om Bodyflight

Prenumeration