Hem

Press release from Companies

Publicerat: 2021-11-26 08:10:00

Bodyflight: Kraftigt ökad omsättning och bättre resultat

Nettoomsättningen för tredje kvartalet har ökat kraftigt 6 598 tkr (4 726 tkr) jämfört med 2020. Även resultatet är förbättrat för perioden när tidigare stöd räknas bort.

Finansiell översikt

Koncernens finansiella utveckling under juli – september 2021

  • Nettoomsättningen uppgick under det andra kvartalet till 6 598 tkr.
  • Rörelseresultatet för perioden uppgick till + 803 tkr.
  • Resultat efter skatt uppgick till + 479 tkr.
  • Resultat per aktie efter skatt är + 0,04 kr.

Nettoomsättningen under det tredje kvartalet uppgick till 6 598 tkr (4 726 tkr), vilket motsvarar en ökning med 39,6 %. Restriktionerna för coronapandemin avvecklades först 29 september och bolagen ser att omsättningen börjar bli bättre även om kvartalet fortsatt är begränsat av pandemin.

Rörelseresultatet för perioden uppgår till 803 tkr (800 tkr). Rörelsemarginalen är oförändrad. Värt att notera är att koncernens jämförelseperiod föregående år innehåller ett coronastöd på 808 tkr som påverkar rörelsemarginalen positivt. För perioden juli-september 2021 motsvarar den summan 182 tkr.

Koncernen redovisar ett resultat efter skatt som uppgår till 479 tkr (269 tkr), en ökning med 78 % jämfört med juli-september 2020. Resultat per aktie uppgår till 0,04 kr, vilket är en ökning med 0,02 kr per aktie jämfört med föregående års period.

Koncernens finansiella utveckling under januari – september 2021

  • Nettoomsättningen uppgick under perioden till 18 574 tkr.
  • Rörelseresultatet för perioden uppgick till + 854 tkr.
  • Resultat efter skatt uppgick till - 278 tkr.
  • Resultat per aktie efter skatt är - 0,02 kr.

Nettoomsättningen för de tre första kvartalen uppgick till 18 574 tkr (16 408 tkr*), vilket motsvarar en ökning med 13,2 %.  

Rörelseresultatet ökar med 466 tkr till + 854 tkr för perioden januari-september jämfört med 388 tkr för januari-september 2020. Det motsvarar en rejäl ökning med 120 %. Detta resulterar i att resultat efter skatt minskar från - 1 056 tkr för föregående års period till - 278 tkr för perioden.

Väsentliga händelser under perioden juli – september

Nyemissionen i Bodyflight Sweden AB tillförde bolaget 1,87 msek. Den fulltecknade nyemissionen registrerades 14 juli, vilket ökade aktiekapitalet från 1 249 775 till 1 339 775 samt antalet aktier från 12 497 775 till 13 397 750.

Juli är den historiskt sett svagaste månaden sett till försäljning men under juli har båda vindtunnlarna slagit rekord i onlineförsäljning. Onlineförsäljningen i Göteborg var den högsta sedan öppningen april 2019 och uppgick under juli 2021 till 555 Tkr för Stockholm motsvarade onlineförsäljningen 848 Tkr.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

Den 4 oktober öppnades äntligen anläggningarna upp för sju dagar i veckan igen efter att haft begränsade öppettider sedan våren 2020.

I början av oktober anordnandes det femte Öppna Svenska Mästerskapet i Indoor Skydiving i anläggningen i Göteborg. Tävlingen arrangerades av Svenska Fallskärmsförbundet i samarbete med Bodyflight Göteborg.

Bodyflight har efter periodens utgång erhållit skydd i EU för sin logotype.

"I takt med att båda vindtunnlarna har öppnat upp sju dagar i veckan har vi återanställt samt nyanställt personal. Vi har två väldigt starka team som ger våra kunder en säker och spännande upplevelse. Vi hade ett starkt tredje kvartal och vi ser fram emot fjärde kvartalet som normalt sett brukar vara bolagets bästa och vi ser fram emot Black Weekend och julförsäljningen" - säger Micha Velasco, VD.

Micha Velasco, VD

Telefon: +46 701072444
E-post: micha.velasco@bodyflight.se

www.bodyflight.se
 

Om Bodyflight

Bodyflight är ett upplevelsebolag som äger och driftar Sveriges två enda vindtunnlar för fallskärmshoppning inomhus. En vindtunnel finns i Säve, Göteborg och en i Bromma, Stockholm. Numera är Bodyflight ett bolag, ett varumärke och en självständig idrott där ett flertal SM-tävlingar har hållts. Sedan 2020 har Bodyflight status som friskvårdsberättigad aktivitet vilket innebär att Bodyflights samtliga upplevelser berättigar till friskvårdspeng. Bodyflights mål är att växa bolaget genom breddning av utbudet och ökad lönsamhet. 

Läs mer om Bodyflight på www.bodyflight.se
 

Läs mer hos Cision
Läs mer om Bodyflight

Prenumeration