NEVI har som affärsidé att investera i Bolag, såväl noterade som onoterade samt utveckla och lansera egna affärsidéer. Såväl investeringar som utveckling av egna affärsidéer sker inom ett brett spektrum. Vid investeringar har Bolaget som strategi att investera genom nybildade dotterbolag och betala med såväl kontanter som nyemitterade aktier i respektive dotterbolag. Målet är att de Bolag NEVI investerar i ska noteras inom en snar framtid. NEVI har som mål att vara delaktiga i målbolagens affärs- och strategiutveckling.

Quotes for New Equity Venture International AB

Right Now

+/-
-2.4
%
-9,92%
Latest
21.8
High
21.8
Low
21.8
Volume
150
Turnover (SEK)
3 270
Value (MSEK)
65,7

Board

CEO

  • Robin Vestersten

Chairman Of The Board

  • Thomas Jansson

Board

  • Thomas Jansson
  • Carl Kock
  • Christian Kronegård
  • Robin Vestersten

Largest Owner

Name Capital % Votes % Date
AB B21 Invest 28,90 61,55 2018-09-30
Göran Månsson Dödsbo 12,56 6,79 2018-09-30
Nordnet Pensionsförsäkring 11,95 6,46 2018-09-30
Nordea Liv & Pension 10,97 5,94 2018-09-30
Carl Thomas Göstason Jansson 5,16 2,79 2018-09-30
Imperial Eagle AB 3,64 1,97 2018-09-30
Vidja Invest & Consulting AB 3,12 1,69 2018-09-30
Anna Jansson 2,46 1,33 2018-09-30
Gösta Jansson 2,43 1,31 2018-09-30
Joacim Nord 2,12 1,15 2018-09-30
** Holdings by Modular Finance AB. Compiled and processed data from various sources, including Euroclear, Morningstar and the Swedish Financial Supervisory Authority.

Key Numbers

*Compiled data from Inquiry Financial

Upcoming reports

  • 2019-02-25 Bokslutskommuniké

  • 2018-11-15 Delårsrapport Q3