Hem

Publicerat: 2023-05-29 08:37:05

Carbiotix: Redo för kommersialisering - Analyst Group

Med GRAS SA-godkänannde av CarbiAXOS runt hörnet står Carbiotix AB (”Carbiotix” eller Bolaget”) nu redo att skala upp produktionen, bl.a. genom partnerskap med en kontraktstillverkare i USA, för att börja leverera stark omsättningstillväxt framgent. De Pre sales-aktiviteter som har utförts under godkännandeprocessen väntas leda till en snabbare kommersialisering och Bolaget antas även ha dragit lärdomar under processen vilka kan effektivisera produktionsprocessen samt godkännanden på andra marknader, exempelvis Europa. Baserat på en estimerad nettoomsättning om ca 46 MSEK för helåret 2025, en applicerad P/S-multipel om 5x, samt en diskonteringsränta om 12 %, resulterar det i ett nuvärde per aktie om 8,0 kr (13,2) i ett Base scenario.

Länk till analysen

Läs mer om Carbiotix AB