Spotlight Index | Spotlight
Hem

Index

Om Index

Syftet med Spotlights index är att ge en rättvisande bild av värdet och utvecklingen av Spotlights bolag.

Index baseras på de noterade bolagens marknadsvärde och är viktat efter marknadsvärdet för respektive bolag. Startdatum är 1 januari 2002 vilket utgör värdet 100.

Det totala antalet aktier i bolaget ger utslag i Spotlights index. Indexet omfattar även eventuella aktieslag i bolaget som inte handlas på Spotlight.

Förändring idag
1,12%
Förändring i år
28,91%
Indexvärde
731,72
Totalt värde enbart aktier
33 346 264 957 kr
Dagens omsättning
70 578 259 kr
Antal avslut under dagen
7 181
Bolag noterade
169