Market | Spotlight
Hem

Market overview

Dagens vinnare

Dagens förlorare

Mest omsatta

Emissioner

Dagens omsättning (SEK): 0
Dagens omsättning (DKK): 0
Bolag noterade: 174

21 februari 2019
-0,05%
I år
5,12%
Index
653,37

Nustay A/S

Nustay IPO video

Infracom Group AB

Halvårsrapport 2018/19 Infracom Group AB (publ)

Scandinavian Real Heart AB

Real Heart

Follicum AB

Aktiedagen Lund 2019